• #aktuality  | 
  • #COVID-19

Ředitelské volno 20. a 21. prosince 2021

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o tom, že na dny 20. 12. a 21. 12. 2021 jsem se rozhodla vyhlásit dny ředitelského volna. Na středu 22. 12. 2021 byl volný den vyhlášen již v září. Prodloužení vánočních prázdnin na rozdíl od vlády České republiky považuji za smysluplné. V posledních týdnech i v naší škole narůstá počet žáku s pozitivním PCR. Cílem tohoto opatření je tak snížení možnosti vzájemného kontaminování žáků, a tím i rizika přenosu onemocnění COVID-19 při setkávání členů rodin během vánoičních svátků. Výše uvedené opatření jsem osobně konzultovala i s několika rodiči, kteří se vyjádřili, že vyhlášení volných dnů považují za rozumné.

PONDĚLÍ 20. 12. A ÚTERÝ 21. 12. 2021

bude zrušeno vyučování, ale pro zájemce z 1. – 5. ročníku bude zachována činnost školní družiny a dětského klubu v době od 9:00 do 14:00. Prosím, aby zájemci o činnost školní družiny /dětského klubu (1. – 5. ročník) poslali informaci na e-mail třídním učitelům nejpozději do středy 15. 12. 2021 20:00 hod. Přihlášení účastníci do školní družiny budou při příchodu v první den testováni antigenními testy dle stanovených pravidel MZ ČR.

Rovněž bude možné stravování ve školní jídelně (svačinky i obědy). Všem strávníkům jsou ale na tyto dny obědy a příp. i svačiny automaticky odhlášeny (částka za ně bude převedena na leden 2022). Případné přihlášení je možné provést na hospodarka@skolaintegral.cz nejpozději do čtvrtka 16.12. 10:00. To se týká i žáků II. stupně.

Časový rozvrh příchodu na oběd nebo možnost vyzvednutí oběda do jídlonosičů bude zveřejněn na webových stránkách podle počtu přihlášených žáků.

STŘEDA 22. 12. 2022

Tento den je vzhledem k již dřívějšímu avízu zrušen provoz všech zařízení (základní škola, školní družina, dětský klub i školní stravování) v plném rozsahu.

V případě zájmu mohou žáci požádat jednotlivé učitele o procvičovací zadání za účelem upevnění učiva z probíraných témat.

Pokud by bylo vyhlášeno MZ ČR povinné antigenní testování před odchodem na vánoční prázdniny, byli by žáci testováni v pátek 17. 12. 2021.

S pozdravem a díky za pochopení

Alice Běhounková