• #aktuality

Třídní schůzky 8. 9. 2021

Vážení rodiče,

zveme Vás srdečně na letošní první třídní schůzky, které se tradičně konají hned druhý týden po zahájení nového školního roku, tj. již

ve středu 8. 9. 2021 – jako obvykle od 17:00 hodin, a to stále „naživo“ ve škole.

Jedním z bodů budou určitě opatření vyplývající z manuálu k provozu škol vydaného MŠMT pro nadcházející školní rok. Dále Vás kromě výroční zprávy za uplynulý školní rok seznámíme s výhledem práce školy do konce června 2022. Do všech tříd se přijdou představit noví vyučující, aby krátce pohovořili o náplni své výuky a kritériích hodnocení. Pro rodiče žáků 1., 2., 6. a 7. třídy máme připraveny informace o připravovaných seznamovacích výjezdech, které máme v plánu realizovat během září a října. Věříme, že i přesto se najde dost času probrat s třídní učitelkou/učitelem, příp. speciální pedagožkou Mgr. Alenou Michálkovou nebo školní psycholožkou vše, co Vás trápí s nástupem Vašeho dítěte do vyššího ročníku.

V 16:00 hodin se sejdou zástupci tříd v ředitelně na úvodní kávě a informačním posezení s ředitelkou školy a paní zřizovatelkou.

Jako vždy bude po celou dobu přítomna v kanceláři školy paní hospodářka, abyste mohli vyrovnat své případné finanční pohledávky (doplatek školného, stravné, poplatek za školní družinu, pořízení bezpečnostních čipů aj.).

Těšíme se na Vaši hojnou účast, dokud je to možné face to face, i když s nezbytnou ochranou nosu a úst.