• #aktuality  | 
  • #stalo se v Integrálu

Úspěch Viktorie Krulišové ve výtvarné soutěži

Žáci druhého stupně se zúčastnili výtvarné soutěže na téma „Tabák: hrozba pro naše zdraví i životní prostředí“. Děti měly kreativně ztvárnit, jaký vliv má tabákový průmysl na naši planetu. Téma spadá do Kreativní kampaně „Naše planeta, naše zdraví“, kterou vyhlásil Státní zdravotní ústav pod záštitou MŠMT.

Žáci se iniciativně zapojili a dokonce práce „Působení nedopalku“ Viktorie Krulišové ze sedmé třídy, byla vybrána do celostátního finále kreativní kampaně. Dne 22.6. byl žákům předán diplom a symbolické dary. Na podzim 2022 máme slíbenou besedu na toto téma.