• #aktuality

Pozvánka na třídní schůzky 7. 9. 2022

Vážení rodiče,

     zveme Vás srdečně na letošní první třídní schůzky, které se tradičně konají druhý týden po zahájení nového školního roku. Tentokrát se potkáme

první zářijovou středu 7. 9. 2022 – jako obvykle od 17:00 hodin.

    Určitě Vás seznámíme s výhledem práce školy do konce června 2023. Do všech tříd se přijdou představit noví vyučující, aby krátce pohovořili o náplni své výuky a kritériích hodnocení. Pro rodiče žáků 1. a 6. třídy máme připraveny informace o připravovaných seznamovacích výjezdech. Ty máme v plánu realizovat během října. Věříme, že i přesto se najde dost času probrat s třídní učitelkou/učitelem, příp. školní psycholožkou Mgr. Barborou Strakovou vše, co Vás trápí s nástupem Vašeho dítěte do vyššího ročníku.

     V 16:00 hodin se sejdou zástupci tříd v ředitelně na úvodní kávě a informačním posezení s ředitelkou školy a paní zřizovatelkou.

     Jako vždy bude po celou dobu přítomna v kanceláři školy paní hospodářka, abyste mohli vyrovnat své případné finanční pohledávky (doplatek školného, stravné, poplatek za školní družinu nebo dětský klub, za zájmové kroužky aj.). Zároveň vás u stánku v přízemí školy rádi uvítají naši žáci nad charitativním prodejem předmětů v rámci Srdíčkového dne pro Život dětem.

     Od 18:30 je pro Vás připraveno setkání s odborníkem ve školní jídelně. Na základě již dvou předchozích úspěšných besed to bude opět PaedDr. Hana Žáčková. Těšit se můžete na téma „Naše děti“.

     Těšíme se na Vaši hojnou účast.