• #aktuality  | 
  • #stalo se v Integrálu

Preventivní program Dezinformace a Fake news

Dne 9. 6. a 16. 6. se na naší škole uskutečnil preventivní program zacílený na téma Dezinformace a práce s Fake news. Jeho realizace reagovala na potřebu dozvědět více o tomto tématu z řad žáků. Aktivit se zúčastnili žáci 2. stupně, tedy 6. – 9. třídy.

Primárním cílem těchto činností bylo naučit žáky pracovat s informacemi, které nás zahlcují každý den a umět je třídit na pravdivé a lživé. Žáci 8. – 9. třídy si také zkusili zahrát hru Nekrm kachnu od společnosti Fakescape.

Alena Michálková a Andrea Kostrhounová