• #aktuality  | 
  • #školní družina

Začátek nového školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 zahájíme další školní rok v Integrálu na společném setkání všech žáků a zaměstnanců školy. Díky letošní povinnosti preventivního screeningového testování všech žáků hned na začátku výuky to ale nebude v tradičních 8:30.

Nejprve se tedy všichni žáci odeberou do svých tříd, kde je budou již od 8:15 očekávat třídní učitelky/učitel. Hned po příchodu podstoupí každý žák (s výjimkou žáků 1. třídy) testování tzv. rychlým antigenním testem. Testovat se nebudou jen žáci, kteří přinesou potvrzení o ukončeném očkování nebo o prodělání nemoci ne více než před 180 dny. Až budou otestováni všichni žáci ve třídě a výsledek všech testů bude negativní, proběhne teprve slavnostní zahájení školního roku na školním hřišti.

Rodiče nových žáků bohužel letos nemůžeme pozvat, aby se zúčastnili této slavnosti. Respektujeme platné doporučení MZd a MŠMT vydané17. 8. 2021 omezit pohyb zákonných zástupců žáků uvnitř budovy školy. Děkujeme za pochopení.

Jedinou výjimkou budou rodiče dětí, které 1. září zahájí povinnou školní docházku. Ti mohou doprovodit své dítě do třídy a poté se odebrat na školní hřiště, kde vyčkají zahájení slavnostního zahájení školního roku. Při té příležitosti totiž budou jejich děti šerpovány a slavnostně přijaty mezi ostatní členy našeho školního společenství.

Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 2. 9. 2021. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od čtvrtka 2. září, viz náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

Rozvrh výuky v dalších dnech

čtvrtek 2. 9. 2021

1. ročník – 2 vyučovací hodiny – do 10:00 – oběd v 11:20

2. ročník – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:20

3.-5. roč. – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:35           

6.-7.roč. – 4 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

8.-9. roč. – 4 vyučovací hodiny – oběd ve 12:10

pátek 3. 9. 2021 – jen dopolední výuka

1. ročník – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

2. ročník – 4 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

6.-7.roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 12:30

8.-9. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 12:45

v týdnu od pondělí 6. 9. 2021

– vyučování podle stálého rozvrhu bez odpoledního vyučování

– svou činnost zahájí asistentky pedagoga

v týdnu od pondělí 13. 9. 2021

– vyučování podle běžného rozvrhu s odpolední a půlenou výukou

v týdnu od pondělí 20. 9. 2021

– bude zahájena speciální náprava, grafomotorika, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, logopedie, zájmové kroužky

v týdnu od pondělí 4. 10. 2021

– bude zahájeno doučování z matematiky a českého jazyka ve třídách II. stupně a všechny druhy terapií (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, NSD)

v týdnu od 11. 10. 2021

– budou zahájena pravidelná setkávání se školním psychologem

Informace o rozložení odpolední výuky jednotlivých ročníků:

1.-4. tř – bez odpolední výuky

5. tř. – ve středu 12:10 – 13:30, v pátek informatika 13:00 – 14:20 (jedenkrát za 14 dní)

6. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:50

           ve středu celá třída do 14:20 (Vv)

7. tř. – v pondělí dívky Tv do 14:50 a volitelná informatika do 14:20,

            v úterý volitelná domácnost a výtvarné techniky do 15:20,

            ve středu pro vybrané grafomotorika do 14:40

            ve čtvrtek pracovní činnosti do 14:20 (jedenkrát za 14 dní),

            v pátek většina chlapců Tv do 14:40

8. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:50,

            v úterý povinně volitelné předměty (KoA, Vt, Inf, Dom) do 15:20

            ve středu přírodopisná praktika do 15:20,

            v pátek jen chlapci Tv do 14:40

9. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:50,

             v úterý povinně volitelné předměty v úterý (KoA, Dom, Vt) do 15:20,

            ve středu Seminář z českého jazyka (1x za 14 dní) a přírodopisná praktika do 15:20

            ve čtvrtek povinně volitelný předmět Inf do 15:20,

           v pátek jen chlapci Tv do 14:40


SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ