• #aktuality  | 
  • #stalo se v Integrálu

Stmelovací pobyt žáků 7. třídy

Dne 6. – 8. října 2021 proběhl stmelovací pobyt žáků 7. třídy. Pravidelně se této akce zúčastňují vždy žáci 6. třídy, vzhledem k hygienickým opatřením loňského roku si žáci museli na tento pobyt počkat do tohoto šk. roku.

Hlavním cílem pobytu je pomoci žákům adaptovat se na situaci přechodu z 1. do 2. stupně, ale především upevnit třídní kolektiv, do kterého mnohdy přichází také noví žáci. Během tří dnů je realizováno spousta aktivit, díky kterým se žáci poznávají jiným způsobem, než toho mohou docílit během výuky ve třídě.

Mgr. Alena Michálková