• #aktuality

Aktualizace školního řádu

Do školního řádu byla vložena nová VIII. část věnovaná distanční výuce. Reagujeme tím na fakt, že školní řád by měl reflektovat odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem.

Ve školním řádu jsme upravili oblasti týkající se způsobu komunikace, organizace vzdělávání distančním způsobem, omlouvání neúčasti žáků na distanční výuce a hodnocení výsledků vzdělávání.

Znění dodatku kopíruje pokyny a informace zveřejněné na webu školy dne 30. 10. 2020

Školní řád naleznete v sekci Ke stažení