• #aktuality

Třídní schůzky 15. 6,

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští

středu 15. 6. 2022 od 17:00 hodin.

Kromě jistě důležitých informací o chování svých dětí (jejich klasifikaci po posledních konzultacích lze dohledat v žákovských knížkách) se dozvíte podrobné pokyny k ozdravným pobytům a akcím plánovaným na závěr školního roku. Zároveň budeme rádi, když se po roce vyjádříte k platnosti kritérií, jejichž splnění nás opravňuje i nadále používat ochrannou známku Rodiče vítáni s možností být i pro následující školní rok zařazeni na mapu aktivních škol ČR.

Po celou dobu bude přítomna školní psycholožka Mgr. Barbora Straková, se kterou si můžete domluvit individuální návštěvu nebo prodiskutovat aktuální problém. V kanceláři školy najdete hospodářku školy paní Blanku Vostřezovou pro případ vyrovnání Vašich finančních pohledávek (záloha školného, platba za ozdravný pobyt, platba stravného). S ohledem na to, že se nejedná o konzultace, netřídní učitelé přítomni nebudou.    

V 15:30 hodin se na školním hřišti koná Slavnostní předávání Certifikátů za obhájení absolventských prací žáky 9. ročníku, na které jsou jejich rodiče srdečně zváni.

V 16:45 hodin se sejdou členové Rady rodičů v ředitelně školy.

Těšíme se na setkání s Vámi.