• #aktuality

(Ne)nošení roušek od 14. 3. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

konečně jsem se dočkali!!!!

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 14. 3. 2022 ruší povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve vnitřních prostorách budov. Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

  • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.
  • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv
  • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek

Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Po prázdninách se tedy těšíme na Vaše rozzářené úsměvy, které již nebudeme na chodbách muset skrývat😊