• #aktuality

Konzultace 12. 5. 2021

Vážení rodiče,

zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají online i „naživove středu 12. května 2021 tradičně od 16:00 do 18:00 hodin.

S ohledem na současnou situaci, kdy výuka zatím na všech školách s výjimkou speciálních neprobíhá standardně, volíme opět dvojakou podobu konzultací. S některými vyučujícími se můžete sejit osobně v budově školy, s jinými jen online nebo prostřednictvím mailové komunikace tak, jak to bylo před Vánoci.

Jména těch, kteří na Vás budou čekat ve škole, najdete v tabulce ZDE. K těm se laskavě zapište tak, abyste nemuseli čekat na rozmluvu s nimi ve frontě. Pozornost bude věnovat i hodnocení průběhu realizace IVP, a proto prosíme rodiče těchto žáků o účast nebo o následný mailový nebo telefonický kontakt s příslušnými učiteli.

Protože je díky režimovým opatřením vstup třetích osob do školy povolen jen při minimalizaci styku s žáky, budou konzultace i tentokrát bez dětí. Děkujeme, že neopomenete respirátory a dezinfekci rukou po příchodu do školy.

Přítomna bude i paní hospodářka, u které budete mít příležitost vyrovnat své případné finanční pohledávky (1. záloha školného na nový školní rok, platba za terapie a kroužky, stravné na květen).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.