• #aktuality

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2022/2023

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 proběhl v souladu s kritérii zveřejněnými 24. 2. 2022 na www.skolaintegral.cz

Celkový počet obdržených žádostí pro základní vzdělávání činil dvacet sedm.

Jedna uchazečka nevyhověla kritériu č. 1, čtyři uchazeči nevyhověli kritériu č. 2.

Přednost při přijetí byla proto dána pouze dvaceti dvěma uchazečům, kteří vyhověli oběma kritériím. V rámci vypsaného kritéria č. 2. bylo stanoveno losování, a to s ohledem na skutečnost, že kritérium č. 2. splnilo více uchazečů, nežli je možné přijmout pro školní rok 2022/2023.

Losování proběhlo dne 11. 4. 2022 od 16 hodin v základní škole za přítomnosti předsedy Školské rady, zřizovatelky školy a jednatelky s.r.o. a ředitelky školy. Vybráno losem bylo sedm uchazečů. Další uchazeče nebylo možno přijmout z kapacitních důvodů.

Seznam přijatých dětí:

Z02/22-23

Z07/22-23

Z08/22-23

Z11/22-23

Z14/22-23

Z22/22-23

Z27/22-23