• #aktuality  | 
  • #školní družina

Začátek nového školního roku 2022/2023

Už podvaatřicáté zahájíme školní rok v Integrálu ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče nových žáků. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družina a Dětský klub budou s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 2. 9. 2022, a to pro žáky s vyplněnou přihláškou, kterou obdrží 1. 9. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla a písemnou informací o plánovaném odchodu.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od pátku 2. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

Rozvrh výuky v dalších dnech

pátek 2. 9. 2022 –  

1. ročník – 2 vyučovací hodiny – do 10:00 – oběd v 11:20

2. ročník – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:20

3.-5. roč. – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:35

6.-9. roč. – 4 vyučovací hodiny  

pondělí 5. 9. 2022 – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu

1. ročník – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

2.-5. ročník – 4 vyučovací hodiny (8:30 – 11:50)

6.-9. ročník – 5 vyučovacích hodin (8:30-12:40)

úterý 6. 9. 2022 – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu

1. roč. – 4 vyučovací hodiny 

2.-5., 7. roč. – 5 vyučovacích hodin

 6., 8.-9. roč. – 6 vyučovacích hodin        

od středy 7. 9. 2022 vyučování podle stálého rozvrhu bez odpoledního vyučování

v týdnu od pondělí 12. 9. 2022 bude zahájena speciální náprava, grafomotorika, logopedie + výuka v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování a ranního Tv             

v týdnu od pondělí 19. 9. 2022 bude zahájena činnost zájmových kroužků

v týdnu od pondělí 3. 10. 2022 bude zahájeno doučování z matematiky a českého jazyka ve třídách II. stupně a všechny druhy terapií (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování pro I. stupeň)

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování pro II. stupeň bude zahájena od 2. čtvrtletí

Informace o rozložení odpolední výuky jednotlivých ročníků:

1.-4. tř – bez odpolední výuky

5. tř. – ve středu 12:10 – 13:30, v pátek informatika 13:00 – 14:20 (jedenkrát za 14 dní)

6. tř. – v pondělí jen chlapci Tv do 14:40, ve čtvrtek celá třída do 15:20 (Vv)

7. tř. – v pondělí někteří chlapci Tv do 14:40, v úterý pracovní činnosti nebo informatika do 15:20, ve středu volitelná domácnost nebo výtvarné techniky do 15:20, ve čtvrtek volitelná přírodopisná praktika do 15:20, v pátek většina chlapců Tv do 14:40

8. tř. – v pondělí informatika (jedenkrát za 14 dní), v úterý povinně volitelné předměty (KoA, Dom) do 15:20, ve středu volitelné výtvarné techniky do 15:20, ve čtvrtek volitelná přírodopisná praktika do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40

9. tř. – v pondělí výuka do 12:40, v úterý povinně volitelné předměty (KoA, Dom) do 15:20, ve            středu Seminář z českého jazyka (jedenkrát za 14 dní) nebo volitelné výtvarné techniky do 15:20, ve tvrtek informatika (jedenkrát za 14 dní) nebo volitelná přírodopisná praktika do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40