• #aktuality

Konzultace 11. 5. od 16:00

Vážení rodiče,

zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají druhou květnovou

středu 11. 5. 2022, tradičně od 16 do 18 hodin.

Všichni vyučující budou připraveni poskytnout Vám podrobné informace o výkonech Vašich dětí po stránce výuky i chování, a to nejen za III. čtvrtletí. O tom, kde Vás očekávají, se dozvíte jako vždy v přízemí pod orientační tabulí. Doporučujeme se ale k nim předem zapsat do tabulky zde.

Pro Vaše případné dotazy a žádosti bude přítomna ve své pracovně i speciální pedagožka Mgr. AlenaMichálková. Bohužel školní psycholožka Mgr. Barbora Straková je dlouhodobě nemocná a doporučujeme s ní komunikovat mailem na psycholog@skolaintegral.cz.

V kanceláři Vám bude k dispozici hospodářka školy pí. Vostřezová, u níž můžete vyřídit své případné finanční pohledávky (platba 2. části školného na školní rok 2022/23, stravného na květen a červen 2022, příp. ozdravného pobytu apod.).

Těšíme se na Vaši hojnou účast.