• #aktuality  | 
  • #stalo se v Integrálu

Návštěvy výstavy Rembrandt van Rijn

V rámci předmětu výtvarné techniky chodíme s žáky na výstavy výtvarného umění, které jsou následně inspirací pro vlastní tvorbu dětí. Tentokrát se nám podařilo, těsně před zavřením galerií, navštívit výstavu „Rembrandt: Portrét člověka“ v paláci Kinských NG. Každý žák si vybral jeden obraz, který ho něčím zaujal a následně se stal inspirací pro vlastní malbu. Součástí výstavy byla i interaktivní dílna-ateliér malíře, kde si žáci mohli vyzkoušet dobové kostýmy, sestavit zátiší nebo osvětlit tvář a nakreslit portrét v duchu barokního cítění. Děti se tak vžily do dobové hry, že se jim ani nechtělo odejít.