• #aktuality

Třídní schůzky 16. 6. 2021 od 17:30

Vážení rodiče,

zveme Vás na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již

ve středu 16. 6. 2021 od 17:30!!!! hodin ŽIVĚ VE ŠKOLE

Kromě jistě důležitých informací o chování svých dětí (jejich klasifikaci po posledních konzultacích lze dohledat v žákovských knížkách) se dozvíte podrobné pokyny k několika akcím plánovaným na závěr školního roku a rodiče žáků 6.-8. ročníku získají přihlášky na povinně volitelné předměty pro své drahoušky na nadcházející školní rok. S ohledem na to, že se nejedná o konzultace, netřídní učitele odpoledne ve škole nenajdete.

Po celou dobu bude přítomna školní psycholožka Mgr. Straková, se kterou si můžete domluvit individuální návštěvu nebo prodiskutovat aktuální problém a hospodářka školy paní Blanka Vostřezová pro případné vyrovnání Vašich finančních pohledávek (1. a 2. záloha školného na další školní rok, platba výletů, uhrazení poplatků nebo vyzvednutí přeplatků za zájmové kroužky a nadstandardní péči).

Těšíme se na poslední setkání s Vámi před letními prázdninami a přejeme Vám příjemně strávenou dovolenou.

V 16:00 hodin se budou v učebně 9. třídy za účasti všech konzultantů slavnostně předávat Certifikáty žákům 9. třídy za obhájení jejich absolventských prací. Všichni rodiče deváťáků jsou srdečně zváni.

V 16:45 hodin se sejdou členové Rady rodičů v ředitelně školy.