• #aktuality

Informace o provozu školy od 4. 1. 2021

S ohledem na charakter naší školy zřízené podle §16 odst. 9 Školského zákona se v provozu školy nic nemění. Vyučování bude i nadále probíhat prezenčně, tj. ve škole, a to pro všechny žáky podle stávajícího rozvrhu. Výuka povinně volitelných předmětů, zájmová činnost a nadstandardní péče bude organizována podle harmonogramu nastaveného již v prosinci 2020. Pro školní družinu platí stále díky zákazu slučovat děti z více tříd provoz jen do 15:30.

Děkuji za pochopení a věřím stále v lepší časy.

Alice Běhounková