• #aktuality  | 
 • #COVID-19  | 
 • #školní družina

Vítané změny v provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, níže najdete informace o změnách v provozu naší školy od pondělí 17.5.2021. Věřím, že jimi budete potěšeni stejně, jako jsme my zaměstnanci Integrálu.

Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. 5. 2021 dochází i ve školách zřizovaných podle §16 odst. 9 ŠZ ke zmírnění omezení provozu. Od 17. 5. 2021 se na území celé ČR ruší povinnost homogenních tříd a skupin a provoz školních družin se vrací k původnímu provozu bez omezení.

To znamená, že se od pondělí vracíme v mnohém k režimu uplatňovanému v prvních dvou měsících tohoto školního roku:

 • fungování školní družiny bude prodlouženo denně do 17 hodin s tím, že od 15:30 se budou obě oddělení spojovat v přízemí školy
 • na povinně volitelné předměty nebudou žáci rozdělováni podle ročníků – na tuto výuku budou docházet ve skupinách, sestavených v září 2020, tj. bez střídání po týdnech
 • zájmové kroužky budou probíhat opět pro všechny přihlášené děti najednou
 • v jednání je obnova kroužků robotiky, které ve škole realizoval KIDDŮM Praha – podrobné informace budou předány přihlášeným dětem prostřednictvím ŽK
 • nadstandardní péče může být od 17. 5. realizována bez oddělování jednotlivých ročníků – ruší se tedy střídání žáků jednotlivých tříd v lichém a sudém týdnu a nemožnost účasti pro jednotlivce ze zbylých tříd

V platnosti zůstává i nadále dle novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

 • oddělené stravování jednotlivých tříd ve školní jídelně podle speciálního časového rozvrhu
 • nošení ochrany nosu a úst ve vnitřních prostorách
 • nošení ochrany nosu a úst ve vnějších prostorách (školní hřiště, procházka mimo školu) s výjimkou sportovní činnosti
 • zákaz sportovní činnosti ve vnitřních prostorách (tělocvična, bazén) – TV na II. stupni bude tedy i nadále organizována tak, jako doposud
 • zákaz zpěvu

Jsem si vědoma toho, že ideální stav vypadá jinak, ale buďme, prosím, vděční alespoň za tuto podobu. Věřím, že dobrých zpráv bude přibývat a že Vás o pozitivních změnách budu moci informovat v nejbližších týdnech.

S nadějí Alice Běhounková