• #aktuality
  •  | #COVID-19

Obnova provozu školy od 18. 11. 2020 – informace pro rodiče a žáky

REŽIM VÝUKY

Výuka v týdnu 18. – 20. 11. 2020

I. stupeň

– výuka každý den od 8:30 do 11:50

– grafomotorika ve středu a v pátek beze změny s výjimkou 3. tř., která má lekci v pátek až 5. vyučovací hodinu

– speciální náprava odpadá z důvodu nepřítomnosti speciální pedagožky

– zachovány jsou individuální formy zájmové činnosti (hra na kytaru) a nadstandardní péče (logopedie, MAXÍK, setkání se školním psychologem)

II. stupeň

– výuka každý den do 12:40

– jedinou výjimkou bude seminář z ČJ 9. třídy – všichni žáci 9. třídy ho absolvují online na známém odkazu od 14:30 (nutné vybavení – učebnice Výchova ke zdravému životnímu stylu)

– speciální náprava odpadá z důvodu nepřítomnosti speciální pedagožky

– zachovány jsou individuální formy zájmové činnosti (hra na kytaru) a nadstandardní péče (logopedie, setkání se školním psychologem)

Výuka od 23. 11. 2020

– vyučování bude probíhat podle běžného rozvrhu včetně odpolední výuky a doučování

– zachovány jsou individuální formy zájmové činnosti (hra na kytaru) a nadstandardní péče (logopedie, individuální speciální náprava, setkání se školním psychologem)

– v intencích pravidel stanovených zatím jen MŠMT o možnosti provozu školního klubu za podmínky zachování homogenity skupin podle tříd uvažujeme o znovuobnovení zájmových kroužků a skupinových forem nadstandardní péče v upraveném režimu – o něm Vás budeme informovat do 21. 11. 2020

Obecná pravidla k výuce platná pro I. i II. stupeň

– trvá zákaz zpěvu – při Hv bude proto pozornost věnována i nadále jiným aktivitám v rámci osnov

– trvá zákaz sportovních činností – pro nemožnost využívat nasmlouvané tělocvičny v okolních školách bude na I. stupni Tv v podobě vycházek, na II. stupni připravujeme náhradní variantu za odvolanou výuku, která ji nahradí v plném časovém rozsahu (informace o ní poskytnou vyučující Tv)

– děti si vzhledem ke smysluplné nutnosti pravidelného větrání, a to nejméně vždy po dobu 5 minut během hodin i přestávek, musí brát do školy mikiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA, DĚTSKÝ KLUB

– ranní útočiště bude k dispozici pro přihlášené žáky v obvyklé době 7:30 – 8:10 – do 20. 11. v pracovně speciálního pedagoga, od 23. 11. pak zatím opět v původních prostorech v 1. patře (učebna 4. třídy)

– školní družina – z kapacitních důvodů bohužel nelze zajistit samostatné skupiny podle tříd; pro zachování poskytování této služby všem zapsaným dětem bude proto školní družina stále do 15:30, aby nedocházelo alespoň k míchání jednotlivých skupin

– provoz dětského klubu je zachován do 16 hodin

STRAVOVÁNÍ

(informace i na https://www.skolaintegral.cz/skolni-jidelna/zakladni-informace/)

– v platnosti zůstává rozvrh vydávání obědů pro jednotlivé třídy nastavený od 14. 10. 2020 – jen tak je možno dodržet dosud platná pravidla pro rozestupy stolů i strávníků ve školní jídelně – je proto možné, že se i děti, které nenavštěvují školní družinu nebo dětský klub zdrží ve škole kvůli obědu

– dopolední svačiny poskytované školní kuchyní budou žáci až do odvolání konzumovat ve třídách

– stravu mohou odebírat od 18. 11. všichni žáci, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplaceno na listopad

– odhlašování obědů a svačin je možné do 9 hodin téhož dne jen v případě nemoci, v ostatních případech je třeba odhlásit stravování nejpozději den předem (telefon, mail)

ROUŠKY

V informacích MŠMT je i s platností od 18. 11. uvedeno, že žáci a pedagogové speciálních škol nemají za povinnost roušky nosit. Jejich nenošením se však vystavujeme situaci, že v případě výskytu osoby s pozitivním testem na COVID-19 ve škole nebo ve třídě bude přistoupeno k vyhlášení karantény. Pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy je totiž hlavním kritériem ne/nošení roušek nebo respirátorů (to se netýká štítů, šátků, šál atp.) a délka kontaktu a vzdálenost mezi osobami, které je v danou chvíli/období nemají. Nošením roušek nebo respirátorů chráníme nejen ostatní, ale hlavně sami sebe. Nejedná se tedy o příkaz, ale o prosbu. Díky za pochopení.

Pokud přišlo Vaše dítě do styku s pozitivně testovanou osobou nebo s někým, kdo vykazuje symptomy onemocnění, neposílejte ho, prosím, do školy. Navštěvují ji totiž i žáci se závažnými zdravotními problémy a se sníženou imunitou. Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a zodpovědní. 

DALŠÍ INFORMACE

Stále není dotčeno právo zákonných zástupců své dítě ze školy omluvit. Pak bude jeho absence brána jako běžná nemoc, na níž se nevztahuje karanténa. Žák tak bude pracovat doma podle pokynů vyučujících off-line. Tím se myslí samostudium a plnění úkolů z učebnic, učebních materiálů či pracovních listů. Online hodiny se konat nebudou, neboť celá škola byla pokyny MŠMT převedena v plném rozsahu zpět na prezenční výuku. Zadání práce bude probíhat pro žáky II. stupně přes rozhraní Google Classroom, na I. stupni dle dohody s třídní učitelkou. Případné konzultace s vyučujícími je možné si domluvit prostřednictvím mailu (adresy naleznete na https://www.skolaintegral.cz//lide-v-integralu.html).

Pokud by však absence žáka trvala více týdnů, upozorňuji na hrozící nebezpečí neklasifikace za II. pololetí v důsledku nedostatečných podkladů. Za ty nelze považovat jen odevzdané práce a vedení portfolia z jednotlivých předmětů. To je akceptovatelné jen v případě individuálního vzdělávání (tzv. domácího), které však nemá žádný žák naší školy povoleno.

UPOZORNĚNÍ – PŘIPOMENUTÍ

(na školním webu je tato informace od 10. 11. 2020)

Na pondělí 16. 11. 2020 vyhlašuji den bez online výuky. Využijte času ke splnění toho, co jste zatím nestihli a co jste možná už měli odevzdat (nebo tak máte učinit v nejbližší době).

V budově školy nebude tento den přítomna ani paní hospodářka ani žádný další správní zaměstnanec. Děkuji za pochopení.

V případě nejasností se prosím obracejte na třídní učitele nebo přímo na mne. 

Pokud možno pohodové dny a pevné zdraví.

Alice Běhounková

  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Trackmania na Integrálu počtrnácté

Po loňské vynucené covidové pauze jsme se vrátili k závodní tradici.…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Čaj o páté

Věděli jste, že čaj o páté se v Británii podává už od třetí hodiny odpoledne? U nás v Integrálu ale…
Více informací
  • #aktuality

Třídní schůzky 16. 6. 2021 od 17:30

Vážení rodiče, zveme Vás na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již ve středu 16.…
Více informací
  • #aktuality

Zachraňující výsledky bleskového sběru – pořadí tříd

Velké díky všem, kteří jen po měsíční přestávce přinesli do školy poslední balíky starého papír…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Péče a prevence o ústní dutinu

V pátek 21.5. se třeťáci zúčastnili akce „Péče a prevence o ústní dutinu“ v Sadech Svatopluka Čecha…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

DIVADELTA v Integrálu

V úterý 18. května nás přijela navštívit organizace Divadelta, která dětem zprostředkovává různ…
Více informací
  • #aktuality

Živá knihovna 2021

První červnový den se každoročně slaví Mezinárodní den dětí. A my pro Vás letos máme netradiční…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #COVID-19
  •  | #školní družina

Vítané změny v provozu školy od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, níže najdete informace o změnách v provozu naší školy od pondělí 17.5.2021.…
Více informací
  • #aktuality

Setkání budoucích prvňáčků

Vážení rodiče prvňáčků, nastupujících do 1.třídy ve školním roce 2021/2022. Vzhledem k současn…
Více informací
  • #aktuality

Konzultace 12. 5. 2021

Vážení rodiče, zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají online i „naživ…
Více informací
  • #aktuality

Průměrné výsledky bleskového sběru – pořadí tříd

Podle vážení pražských služeb jsme odevzdali jen 1,68 tuny sběru, což je jen o trochu víc než v prosinci.…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Hudba v jakékoliv podobě.

Uhádnete jednotlivé hudební hádanky, které vytvořili čtvrťáci?…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Jak si poradit se zeměpisnou doplňovačkou?

I vlastivědné hledání může vypadat jinak než s mapou. Čtvrťáci si vyzkoušeli hledání…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #COVID-19

Od pondělí 12. 4. se vracíme se do školy

Vážení rodiče, milí žáci, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne…
Více informací
  • #aktuality

Výtvarný projekt: Vyprávěj příběh

„Vyprávěj příběh“. Takto stručné zadání se snažili deváťáci ztvárnit pomocí fotografie…
Více informací

Společné online pečení

V sobotu 20.3. jsme s páťáky společně online pekli. Jak naše koláče vypadaly? Koukněte do článk…
Více informací
  • #aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE 17. 3. 2021

Zajímá Vás, jak funguje ŠKOLA INTEGRÁL? Co žákům nabízí? Nebo jak vypadají školní prostory?…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #COVID-19

Konzultace plánované na 10.3.2021

s ohledem na nařízení vlády ČR, které ponechává i naši školu stále na distanční výuce, není možn…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #COVID-19
  •  | #školní družina

DISTANČNÍ VÝUKA NA SoZŠ INTEGRÁL

Manuál pro rodiče. Verze z 27. 2. 2021…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Bobovačka na tělocviku

Když jednou za uherský rok napadne……
Více informací
Tvorba kroniky
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Čtvrťáci tvoří kroniky

V posledním roce jsme moc významných zážitků neměli. Avšak na pár jsme si přeci jen vzpomněli a zapsali…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #COVID-19

Nabídka testování na COVID-19 pro rodiče v Integrálu

Vážení rodiče, nabízíme Vám v příštím týdnu možnost antigenního testování přímo v budově školy…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Robotika v 9. ročníku

Na Integrálu už se ale s robotikou nějakou dobu seznamujeme. Po Ozobotech nyní testujeme Ring:bit…
Více informací
  • #aktuality

Správná nabídka témat absolventských prací pro školní rok 2020 – 2021

správná témata, omlouváme se za komplikace.…
Více informací
  • #aktuality

Vysvědčení a pololetní prázdniny

Milí žáci, ve čtvrtek odpoledne se konala pedagogická rada – tříhodinové jednání o Vašich úsp…
Více informací
  • #aktuality

Aktualizace školního řádu

Změna školního řádu z důvodu ukotvení vzdělávání distančním způsobem…
Více informací
  • #aktuality

Třídní schůzky online 13. 1. od 17:00

Vážení rodiče, zveme Vás na téměř novoroční třídní schůzky…
Více informací
  • #aktuality

Informace o provozu školy od 4. 1. 2021

S ohledem na charakter naší školy zřízené podle §16 odst. 9 Školského zákona…
Více informací
  • #aktuality

PF 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přeji vám do nového roku hodně životního optimismu a pevné zdraví a…
Více informací
  • #aktuality

Máme nový web :)

My jsme si nadělili k Vánocům nové webové stránky. I Vám přejeme, abyste pod stromečkem našli vše…
Více informací
  • #napsali o nás

Jak vlastně vidí Integrál naši vlastní žáci?

Podívejte se na video, které natočili naši žáci…
Více informací
  • #aktuality

Kalendář Integrálu na rok 2021

Nový kalendář získáte v kanceláři školy…
Více informací
  • #aktuality

Poloviční výsledky bleskového sběru – pořadí tříd

Tentokrát nám kontejner přistavený ve středu 9. 12. Bohatě stačil k naložení veškerého staréh…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Co nechci aby dělali druzí mně, nedělám já jim – program pro 6. třídu

Žáci a žákyně 6. třídy dnes prožili společný den. Program byl zaměřený na vzájemné poznávání a vztahy.…
Více informací
  • #aktuality

Konzultace 9. 12. 2020

Vážení rodiče, zveme Vás na pomikulášské konzultace, které se konají „naživo“…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #COVID-19

Fungování školního klubu a organizační změny povinně volitelných předmětů

Vážení rodiče, milí žáci, na základě informací MŠMT ze dne 11. 11. 2020 je umožněno fungování školní…
Více informací
  • #aktuality

Den bez online výuky 16. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, na pondělí 16. 11. 2020 vyhlašuji den bez online výuky. Využijte času…
Více informací
  • #aktuality
  •  | #stalo se v Integrálu

Návštěvy výstavy Rembrandt van Rijn

V rámci předmětu výtvarné techniky chodíme s žáky na výstavy výtvarného umění, které…
Více informací
  • #COVID-19
  •  | #napsali o nás
  •  | #školní družina
  •  | #stalo se v Integrálu

Archiv aktualit

Starší aktuality najdete na starých stránkách Integrálu…
Více informací
SoZŠ Integrál